ASP.NET cursus

ASP.NET is de methode om op het .NET platform Web applicaties te ontwikkelen. Deze cursus is bedoeld voor applicatie ontwikkelaars om de stap te maken naar het ontwikkelen van ASP.NET applicaties.

 
Aanbod komen onderwerpen die uitleggen met welke componenten ASP.NET applicaties kunnen worden ontwikkeld. Daarnaast wordt er ook

ingegaan op het gebruik van een database met een web-applicatie. Voor een juiste uitrol van een applicatie zullen onderwerpen als beveiliging, configuratie en installatie worden uitgelegd worden.

 

Naast het behandelen van de theorie, behandelt de cursus ook praktijk gerichte onderwerpen als het opzetten van een web applicatie in layers. Door het opzetten van layers wordt de applicatie onderhoudsvriendelijk en bevordert hergebruik.

Tijdens de cursus zullen de cursisten al diverse praktijk gerichte opdrachten uitvoeren met Visual Studio en SQL Server.

Doelgroep

Deze cursus is bedoeld voor .NET applicatie ontwikkelaars die ASP.NET oplossingen willen gaan ontwikkelen.

Vereiste voorkennis

XML

SQL

C# of VB.NET (Bijvoorkeur C#)

HTML

Duur, groepsgrote en materiaal

De cursus wordt gegeven in 3 dagen. De cursus is geschikt voor een groepsgrote van ongeveer 10 personen. Cursisten kunnen eventueel in groepjes van 2, de opdrachten tijdens de cursus uitvoeren.

De cursist of een groep dient in het bezit te zijn van een computer, met Visual Studio 2008/2010 Developer Edition, SQL Server 2008 en Internet Information Server. De installatie dient voor de cursus gereed te zijn, zodat dit niet de cursus doorloop zal beïnvloeden.

Inhoud

.Net Framework

Visual Studio and ASP.NET

Web application Projecten. Indelen project in Layers.

Server Controls, User Controls, Web Parts Controls,Validation Controls

Masterpages, Themes, Menus, Threeviews en Tabs.

State management

Database, Database layer, ADO.NET

Errorhandling en logging

Security, authentication en Membership

Configureren en Deploying van applicaties. Gebruik van
Internet Information Server.