Defensie en veiligheid

Er is in de wereld steeds meer aandacht voor veiligheidsvraagstukken. Dat levert vaak interessante IT-uitdagingen op, bijvoorbeeld op het gebied van encryptie, datamining en command- en controlsystemen. NCIM is prominent betrokken bij deze ontwikkelingen en de bijbehorende opdrachtgevers.

 

Als specialist in deze markt heeft NCIM medewerkers met veel expertise opgebouwd. De betrokken medewerkers zijn allen in het bezit van een geldige security clearance – Verklaring van Geen Bezwaar – voor de organisatie waar zij nu werkzaam zijn. Een dergelijke Verklaring van Geen Bezwaar kan als regel binnen enkele dagen worden aangepast aan een andere organisatie, zonder dat hiervoor opnieuw het hele veiligheidsonderzoek moet worden opgestart.

 

Binnen de defensie- en veiligheidsindustrie hebben wij een brede kennis en veel ervaring opgebouwd, onder andere met C2-systemen, datalinks en simulatie.

 

De NCIM Groep is sinds jaar en dag lid van organisaties als AFCEA en NIDV.